Tuesday, May 15, 2012

Phát hiện khí ô nhiễm với Arduino

Các dụng cụ dò khí ô nhiễm có giá thành tương đối đắt đỏ. Bạn có thể tự tạo cho mình một thiết bị như thế một cách dễ dàng.

Tham khảo trang này để biết chi tiết cách làm.
No comments:

Post a Comment