Thursday, July 5, 2012

Massimo Banzi thuyết trình về Arduino ở TED

Massimo Banzi là một trong những nhà sáng chế ra Arduino và là một trong những người có ảnh hưởng mạnh mẽ đằng sau sự phát triển của Arduino. Sau đây là một bài thuyết trình của ông tại hội nghị TED:


Via Ponoko's Blog
No comments:

Post a Comment