Thursday, September 27, 2012

TinyDuino

Thêm một biến thể mới của Arduino nữa. Biến thể này nhắm mục tiêu giảm kích thước bo Arduino.

Xem thêm ở đây!

No comments:

Post a Comment